Gå til indhold

Vores opgaver

It-tilsynet skal styrke tilsynet med Skatteforvaltningens it-område.

Regeringen har oprettet et uafhængigt It-tilsyn, som skal styrke tilsynet og styringen af Skatteforvaltningens it-portefølje gennem rådgivning fra uafhængige eksterne eksperter.

Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område (’It-tilsynet’) understøtter den styrkede parlamentariske kontrol med Skatteforvaltningens drift og udvikling på it-området. It-tilsynet giver regeringen og Folketinget mulighed for at støtte sig til uafhængige eksperter, når budgetter og tidsplaner for Skatteforvaltningens it-portefølje skal fastlægges. It-tilsynet understøtter det tilsyn, der allerede foregår i Skatteministeriet, og supplere den rådgivning, der ydes af Statens It-råd.

It-tilsynet har særligt fokus på at nedbringe risici i Skatteforvaltningens it-portefølje og at bidrage til, at Skatteforvaltningens it-løsninger skaber mest mulig forretningsmæssig værdi. Det sker igennem sparring, rådgivning og vejledning af Skatteforvaltningen ud fra de mange års erfaringer og kompetencer på it-området, som findes hos medlemmerne af It-tilsynet.

It-tilsynet har som ambition, at Skatteforvaltningen oplever rådgivningen som værdifuld og at den bidrager til, at forvaltningen kommer i kontrol og lykkes med at styrke tilliden til den danske skatteforvaltning.

It-tilsynets rolle og beføjelser

It-tilsynet har en række beføjelser til at kontrollere og udtale sig om udvikling, drift og vedligeholdelse af Skatteministeriets it-portefølje. Det kan ske enten på baggrund af en anmodning eller af egen drift. Skatteministeriet er forpligtet til at overdrage de oplysninger, som It-tilsynet måtte efterspørge, sammen med de relevante dokumenter mv.

For at understøtte den parlamentariske kontrol skal Skatteministeriets koncern underrette It-tilsynet og forelægge sagen for skatteministeren, hvis styrelserne undtagelsesvist beslutter ikke at følge en anbefaling i en udtalelse fra It-tilsynet. Skatteministeren underretter Folketingets Skatteudvalg, hvis en anbefaling fra It-tilsynet ikke følges. It-tilsynet offentliggør årligt en redegørelse om It-tilsynets arbejde.

For yderligere oplysninger om It-tilsynet henvises til lov om Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område