Gå til indhold

Organisering

It-tilsynet er en uafhængig og selvstændig myndighed, der hører under Skatteministeriet.

Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it (’It-tilsynet’) består af fem eksterne medlemmer samt et sekretariat. Skatteministeren udnævner efter drøftelse med Folketingets Skatteudvalg medlemmerne af It-tilsynet for en 4-årig periode.

It-tilsynets medlemmer

It-tilsynets sekretariat

It-tilsynet betjenes af sit eget sekretariat, som ledes af sekretariatschef Gitte Fensten Madsen. Sekretariatets opgave er at agere bindeled mellem It-tilsynet og Skatteministeriets koncern, samt at bidrage til It-tilsynets undersøgelser med faglig ekspertise og kendskab til Skatteministeriet. It-tilsynets sekretariat administrerer ydermere It-tilsynet som uafhængig myndighed og sagsbehandler de indberetninger, It-tilsynet modtager fra whistleblowerordninger.

""