Gå til indhold

Whistleblowerordning

Skatteministeriets whistleblowerordning kan anvendes til at gøre opmærksom på ulovlige eller kritisable forhold, der vedrører driften og udviklingen af Skatteforvaltningens it-systemer.

It-tilsynet behandler indberetninger om alvorlige fejl i eller alvorlige uregelmæssigheder forbundet med it-driften og udviklingen af Skatteforvaltningens it-systemer.  It-tilsynet modtager indberetninger fra Skatteministeriets whistleblowerordning. Denne ordning skal sikre, at ansatte, tidligere ansatte og samarbejdspartnere i Skatteministeriet får mulighed for at ytre sig – også anonymt – om fejl eller uhensigtsmæssigheder i både it-driften og it-udviklingen, så der kan handles i tide og problemer kan blive løst.

Hvis du ønsker at sende en indberetning, skal du derfor sende den til Skatteministeriets whistleblowerordning. It-tilsynet vil så blive underrettet om din henvendelse.

It-tilsynet kan behandle indberetningen, hvis de alvorlige fejl eller alvorlige uregelmæssigheder er af væsentlig betydning for løsningen af de opgaver, som Skatteforvaltningens it-systemer skal understøtte. Det vil være tilfældet, hvis der er tale om væsentlige uregelmæssigheder i it-systemers drift eller væsentlige risici forbundet med et it-udviklingsprojekt, som ikke tidligere har været adresseret i It-tilsynet eller Statens It-råd, eller hvis de alvorlige fejl eller alvorlige uregelmæssigheder omhandler, at anvendelsen af Skatteforvaltningens it-systemer indebærer sagsbehandling, der ikke er i overensstemmelse med lovgivningen.

It-tilsynet vurderer, om en henvendelse giver tilsynet anledning til at foretage yderligere behandling.

Skatteministeriets whistleblowerordning

Datatilsynets eksterne whistleblowerordning kan anvendes til at foretage indberetning om It-tilsynet.